załącznik nr 1
Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych – rok szkolny 2017/2018

 
Uroczystości i imprezy szkolne Uczestnicy Osoby odpowiedzialne
Wrzesień
Dzień Chłopaka uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Szkolne Mistrzostwa
w Rummikub
uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel matematyki
Otrzęsiny klas I gimnazjum Uczniowie
kl. I i II gimnazjum
Wychowawcy klas kl. I i II gimnazjum
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Dzień tematyczny uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Październik
Bal Jesieni klasa 0 i I wychowawca kl. 0
rodzice
Pasowanie na ucznia gimnazjum klasa I i II wychowawcy kl. I i II
Dzień Edukacji Narodowej Pasowanie na ucznia SP uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy kl. I i II; rodzice
Samorząd Uczniowski
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
"Witajcie w naszej bajce" - impreza czytelnicza klasa I - III nauczyciel bibliotekarz
Akcja Ratujemy i Uczymy Ratować uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Listopad
Święto Niepodległości uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciele historii i muzyki
Dzień Pluszowego Misia Szkoła podstawowa nauczyciel bibliotekarz
Dzień Postaci z Bajek uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Kredki uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Tydzień  Niedźwiedzia uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Andrzejki uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
Góra Grosza uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Grudzień
„Mikołajki” uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
rodzice / opiekunowie
Wigilie klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
rodzice / opiekunowie
Miesiąc z National Geographic uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Mikołajkowy Turniej Rummikub uczniowie SP
 i gimnazjum
nauczyciel matematyki
Kiermasz świąteczny Uczniowie klas I-III SP Wychowawcy klas/ rodzice
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
 
Styczeń
Wigilia i jasełka dla seniorów uczniowie SP
i gimnazjum
Opiekunowie szkolnego Caritas
Zimowy festyn rodzinny uczniowie szkoły podstawowej;
środowisko
Nauczyciela, Rada Rodziców,
uczniowie gimnazjum
Dzień Babci i Dziadka kl. 0-III wychowawcy kl. 0-III
rodzice / opiekunowie
Urodziny Kubusia Puchatka – Patrona Biblioteki uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Tydzień z Kubusiem Puchatkiem uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Luty
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Baśnie z różnych stron świata - czytanie na czarodziejskim dywanie Uczniowie SP nauczyciel bibliotekarz
Walentynki na ludowo uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel muzyki
Dzień tematyczny uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Gimbal klas III kl. III gimnazjum wychowawcy klas III
rodzice / opiekunowie
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Marzec
Dzień Kobiet uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
Światowy Dzień Pisarza uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Kobiet - wystawa sławne kobiety +konkurs uczniowie
klas IV - VI
oraz gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Europejskie stolice - konkurs uczniowie klas IV - VI oraz gimnazjum nauczyciel bibliotekarz
Dzień Morza uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Poezji uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Singing  Island uczniowie  gimnazjum nauczyciele języków obcych
Powitanie Wiosny uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
Konkurs Talentów uczniowie klas
I-III
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Dzień tematyczny uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Targi zawodoznawcze uczniowie kl. III gimnazjum Pedagog szkolny
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Kiermasz świąteczny Uczniowie klas I-III SP Wychowawcy klas/ rodzice
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Kwiecień
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Ptaków uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Wiosna kolorowa i radosna; "Love  colours"
- wystawa książek
i konkurs
uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Podpisz się swoim ulubionym kolorem uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Tydzień Słonia uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Światowy Dzień Książki
dla Dzieci
uczniowie szkoły podstawowej nauczyciel bibliotekarz
Pasowanie na czytelnika kl. I SP nauczyciel bibliotekarz
Sprawdzian zewnętrzny klasy VI SP Uczniowie kl. VI Dyrektor szkoły
Egzaminy zewnętrzne klasy III gimnazjum Uczniowie kl. III Dyrektor szkoły
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Maj
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel języka polskiego i muzyki
Tydzień Bibliotekarza
i Bibliotek
uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Unii Europejskiej uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Tydzień Bociana uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Znam Gdańsk uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Konkurs wiedzy o patronie szkoły
D.G. Fahrenheicie
uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Patrona uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
rodzice / opiekunowie
70 - lecie Szkoły Podstawowej Nr 88 Społeczność szkolna, społeczność lokalna Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, przyjaciele szkoły
Dzień tematyczny uczniowie SP
i gimnazjum
Samorząd Uczniowski
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
Czerwiec
Dzień Dziecka uczniowie SP
i gimnazjum
wychowawcy poszczególnych klas
rodzice / opiekunowie
Zawody smoczych łodzi Uczniowie gimnazjum; absolwenci szkoły;
Społeczność lokalna
Dyrektor szkoły, GOKF, n-l wych. fizycznego
Święto Uwalniania Książek uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Dzień Krasnoludka Uczniowie szkoły podstawowej nauczyciel bibliotekarz
Tydzień Zająca uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
Wiosenna loteria fantowa uczniowie SP
i gimnazjum
nauczyciel bibliotekarz
konkursy uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele, wychowawcy
Realizacja programów/ projektów uczniowie SP
i gimnazjum
Koordynatorzy programów/ projektów
Wycieczki/ wyjścia klasowe uczniowie SP
i gimnazjum
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, rodzice
PONADTO: uczestnicy GAK "Wyspa Skarbów"; Ośrodek Kultury Morskiej; Technologiczny Park Naukowy; Centrum Hewelianum; ECS;
Centrum Edukacyjne Błękitny Baranek;
·         wyjścia/ wyjazdy m.in. do: kina, teatru, parku naukowego, ośrodków kultury, ośrodków edukacyjnych
·         udział w lekcjach muzealnych
·         udział w warsztatach: plastycznych, teatralnych, fotograficznych, przedmiotowych;
·         udział w zajęciach edukacyjnych
·         udział w międzyszkolnych/ wojewódzkich konkursach tematycznych
uczniowie SP
i gimnazjum
Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy; rodzice/ opiekunowie
 
Udział uczniów w zawodach sportowych i turniejach.


Przez okres całego roku szkolnego
Mistrzostwa Gdańska
w Łodziach Smoczych
uczniowie SP
i gimnazjum
Krzysztof Dzwonkowski
Mistrzostwa Polski
w Łodziach Smoczych
uczniowie gimnazjum Krzysztof Dzwonkowski
Mistrzostwa Województwa w
Taekwondo Olimpijskim
uczniowie SP
i gimnazjum
Leszek Wenecki
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Taekwondo Olimpijskim
uczniowie SP
i gimnazjum
Leszek Wenecki
Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim uczniowie SP
i gimnazjum
Leszek Wenecki
Międzynarodowe Turnieje w Taekwondo Olimpijskim uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Leszek Wenecki
Wojewódzka Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w badmintonie uczniowie gimnazjum Ewa Krzemińska - Jurczenia
Krzysztof Dzwonkowski
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodzików w Badmintonie uczniowie SP
i gimnazjum
Ewa Krzemińska - Jurczenia
Krzysztof Dzwonkowski
Turnieje piłki nożnej uczniowie SP
i gimnazjum
Krzysztof Dzwonkowski
Gdańska Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w koszykówce/ siatkówce/ dziewcząt uczniowie gimnazjum Ewa Krzemińska - Jurczenia
Inne turnieje i zawody sportowe organizowane przez szkoły, organizacje sportowe uczniowie SP
i gimnazjum
Ewa Krzemińska - Jurczenia
Krzysztof Dzwonkowski
 

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl