Regulaminy korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie szkoły
- załączniki do statutu szkoły

 

   
   
   
   

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl