Kadra pedagogiczna

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

    

                     

  PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19


N A U C Z Y C I E L E PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Adamek Marlena wychowawca świetlicy
Bobkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna,
świetlica socjoterapeutyczna
Borkowska – Czerw Ewa język polski
Dombrowska Jolanta n-l wspomagający, wdżr,
świetlica socjoterapeutyczna
Dmochowska – Polek Grażyna przyroda, biologia
Dzwonkowski Krzysztof wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe
Kapka Anna muzyka, muzyka z rytmiką, edukacja muzyczna
Formella Lidia n-l wspomagający, plastyka, technika,
zajęcia rewalidacyjne
Ks. Gnich Krzysztof religia
Karolonek – Nowak Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
Kopernik – Ambroziak Ewa chemia, , zajęcia kształtujące kreatywność,
Krzemińska – Jurczenia Ewa wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe
Maron Anna edukacja wczesnoszkolna, język angielski,
zajęcia kształtujące kreatywność,
Mieszkowska Joanna fizyka, informatyka,
zajęcia kształtujące kreatywność
Mocarski Marek język niemiecki
Mogilnicka Bogumiła historia, WOS, etyka,
edukacja dla bezpieczeństwa
Nikitin Dorota n-l logopeda
Pozorska Elżbieta n-l wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
Romanowska Małgorzata geografia, plastyka, technika,
zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
Schielmann Marta język angielski
Schmidt Katarzyna n-l wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Skalska Karolina n-l bibliotekarz
Sosnowska Aneta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne,
świetlica socjoterapeutyczna,
zajęcia kształtujące kreatywność
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Suska Sławomira matematyka
Wiktor – Czerucka Anna n-l pedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zagórska Kamila matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Zwara Renata n-l wychowawca oddziału przedszkolnego, religia
 

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl