Dyrekcja szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

Sławomira Suska

nauczyciel matematyki

Z-CA DYREKTORA

Małgorzata Romanowska

nauczyciel przyrody i geografii

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl