Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

I SEMESTR

II SEMESTR

12 WRZEŚNIA – SPOTKANIE   

27 MARCA – SPOTKANIE 

17 PAŹDZIERNIKA – SPOTKANIE

15 MAJA – SPOTKANIE
(inf. o zagrożeniach)

21 LISTOPADA – SPOTKANIE

12 CZERWCA WYWIADÓWKA

19 GRUDNIA – SPOTKANIE
(inf. o zagrożeniach)

 

30 STYCZNIA WYWIADÓWKA

 

 

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl