Wybór Samorządu Szkolnego

Dnia 06 września 2016 roku odbyło się zebranie rad klasowych oraz uczniów, którzy chcą zaangażować się
w prace samorządu uczniowskiego ZKPiG nr 25 w roku szkolnym 2016/2017.

Podczas zebrania omówiono sprawy bieżące oraz dokonano podziału obowiązków na pierwszy semestr roku szkolnego.

Omówiono propozycje dni tematycznych oraz wybrano radę samorządu uczniowskiego.
Mamy nadzieję, że zauważycie pracę SU oraz włączycie się do akcji przez nas organizowanych.
 

Samorząd Uczniowski życzy nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom
owocnego w pozytywne emocje roku szkolnego 2016/2017. :)   Zdjęcie:

Galeria - przejdź

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl