Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
 
Logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat


Strona internetowa - gdansk.pl - terminy rekrutacji  - przejdź

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Gdańsku dot. rekrutacji - przejdź


Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Rodzice!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:


R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  E D U K A C J I  N A R O D O W E J
z dnia 16.03.17  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 
rozp_rekrutacja_16.03.17.pdf


Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty- przejdź

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019- przejdź

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 1, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:
Zalacznik_nr_1_-_terminy_rekrutacji.pdf
 
Terminy rekrutacji uzupełniającej

erminy przeprowadzania postępowania uzupełniającegow tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 1, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:
Zalacznik_nr_2_-_terminy_rekrutacji_uzupelniajacej
 

Zasady przeliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 - przejdź

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019 - przejdź

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl