Wyprawka szkolna 2016 - niezbędne dokumenty

 
 

Programem WYPRAWKA SZKOLNA 2016 będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2016/2017
w klasach VI szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
w terminie do 12 września 2016 r.


  

Informacja i wnioski do pobrania na stronie www.gdansk.pl - przejdź

 

 
     

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl